Communiceren met klanten en ketenpartners 

Consumenten moeten beter weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Boeren/tuinders moeten meer met consumenten communiceren over de maatregelen die ze nemen om bijvoorbeeld uitstoot te verminderen of dierenwelzijn te bevorderen. Als boeren/tuinders dat verhaal goed vertellen, dan zijn consumenten ook eerder bereid ietsje meer te betalen voor het product. Een digital twin kan de communicatie helpen. Klanten kunnen met de twin direct meekijken op het bedrijf of de twin kan informatie leveren die het verhaal van de boer/tuinder ondersteunt.


Daarnaast helpt de digital twin om binnen de keten beter te communiceren, waardoor de samenwerking efficiënter kan worden georganiseerd. De digital twin kan bijvoorbeeld voorspellen hoe groot de productie zal zijn, wat het mogelijk maakt om andere actoren in de keten al vroeg te informeren. Hierdoor kunnen zij verwerkingsprocessen inrichten op de komst van het product, of bepalen of er voldoende is om te voldoen aan de vraag van de klant of dat er bijvoorbeeld nog bij gekocht moeten worden

Verantwoording richting overheid en samenleving

Met een DT kun je met cijfers en statistieken heel precies laten zien hoeveel schadelijke stoffen een bedrijf uitstoot of hoeveel bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt. Dus, als de DT laat zien dat een bedrijf bijvoorbeeld veel stikstof uitstoot, dan zou de overheid een boer of tuinder een boete kunnen geven. Maar een boer/tuinder kan de digital twin ook gebruiken om te laten zien dat hij/zij het eigenlijk heel goed doet. De digital twin kan de boer of tuinder mondiger maken richting overheid, maar ook naar buren, klanten of de rest van de samenleving.