Digital Future Farm

De Digital Future Farm is een van de Digitale Tweelingen die bij WUR wordt ontwikkeld. Het is een Digitale Tweeling van een hele boerderij, maar biedt de boer allereerst inzicht in stikstofuitstoot en bemestingsbehoeften. Deze Digitale Tweeling (DT) is gericht op melkveehouders en akkerbouwers. Andere gebruikers kunnen onderzoekers zijn. De kern van deze DT is dat bestaande modellen en kennis worden samengevoegd om op basis van data die op de boerderij worden verzameld, te kunnen bepalen hoeveel stikstof en nodig is en wordt uitgestoten. De DT helpt boeren om meer te weten te komen over deze aspecten van zijn bedrijf, maar ook om te te zien wat de gevolgen zijn van zijn handelen op de stikstof uitstoot. Hierdoor kunnen er beslissingen worden genomen op basis van betere informatie.

Hiernaast kunnen boeren met de DT ook van te voren anticiperen op de effecten van alternatieve handelingsmethoden. Op basis van data uit het verleden, kunnen ze kijken wat het gevolg is op de stikstofuitstoot van verschillende maatregelen. De boer kan de DT vragen wat gevolgen kunnen zijn van acties maar een DT kan ook ongevraagd advies geven.


De data die een DT gebruikt zijn deels openbare data zoals weersvoorspellingen, gedeeltelijk zijn het data van de specifieke boerderij. Data van de specifieke boerderij kunnen gevoelig zijn maar boeren beslissen zelf wat er met deze data gebeurt.


Het toevoegen van de specifieke data van de boerderij is nodig om de DT specifiek te maken voor dat bedrijf. De DT zelf is generiek maar wordt dus specifiek gemaakt door data op het bedrijf zelf te genereren.