Kennis

Meer weten over grond, gezondheid, gewassen en uitstoot helpt om een tomatenkas of boerderij beter te managen.

Conservatisme

Deze waarde drukt vertrouwen uit in traditie en in bekende routines en gewoonten. Conservatisme werkt verandering soms tegen omdat het nieuwe niet altijd bewezen beter is dan het oude. Oude gewoonten kunnen ook emotionele waarde hebben: mensen kunnen eraan gehecht zijn.

Economische duurzaamheid

Bedrijven streven naar winst, want zonder winst zouden ze failliet gaan. Geld kunnen verdienen zorgt ervoor dat het bedrijf kan voortbestaan naar de toekomst toe. Een boer of teler moet een boterham kunnen verdienen anders houdt zijn bedrijf op te bestaan.

Ecologische duurzaamheid

Boeren en telers produceren voedsel op een manier die het milieu belast. Duurzaamheid vergt dat boeren en telers die belasting van het milieu terugdringen/beperken. Streven naar duurzaamheid helpt uiteindelijk ook om de grond gezond te houden en om meer en gezonder voedsel te produceren, maar ook om sociale acceptatie te krijgen van de manieren waarop voedsel wordt geproduceerd.

Vakmanschap

Vakmanschap gaat over de kennis en kunde die een ervaren boer of teler heeft. Deze kennis wordt niet alleen uitgedrukt in boeken maar ook in de manier waarop boeren en telers bepalen wat ze moeten doen. Een boer of teler met vakmanschap kan ‘zien’ of ‘aanvoelen’ wat zijn grond, gewassen of dieren nodig hebben. Dat doet hij op grond van jarenlange ervaring.

Voorzichtigheid

Omdat winstmarges klein zijn kan een verkeerde beslissing inkomensverlies betekenen voor een boer of teler. Een oogst verliezen kan het moeilijk maken om de eindjes aan elkaar te knopen. Boeren en telers zijn hierom voorzichtig en vermijden (grote) risico’s. Technologie kan nieuwe risico’s met zich meebrengen of juist mogelijkheden om goed te reageren op deze risico’s.

Efficiëntie

Meer voedsel kunnen produceren met minder ‘inputs’ zoals water, (plant of dier-) voeding, tijd, werk of geld.

Empowerment

Het versterken van de capaciteit van boeren en telers om voor zichzelf op te komen middels educatie of kennis.

Samenwerken

Samenwerken met anderen helpt om het eigen bedrijf te versterken, bijvoorbeeld door kennis te delen, mankracht, machines of ander materiaal.

Veiligheid

Veiligheid heeft twee betekenissen: (1) het betekent dat de DT veilig moet zijn door te voorkomen dat buitenstaanders in de DT kunnen meekijken en er misbruik van kunnen maken. Daarnaast (2) kan veiligheid betekenen dat gebruikers zich veilig voelen om het DT systeem te gebruiken.

Transparantie

Deze waarde gaat over het openlijk delen van informatie over het eigen bedrijf met derden. Transparantie kan gaat over informatie die voedselproducenten geven aan anderen (zoals de overheid of aan consumenten) over bijvoorbeeld hun stikstof uitstoot en wat ze doen om dat te verminderen, of hoeveel bestrijdingsmiddelen ze gebruiken.

Vertrouwen

Vertrouwen heeft verschillende betekenissen. Het kan gaan over vertrouwen in de juistheid van de informatie die gegeven wordt door de DT over een bedrijf. Maar vertrouwen kan ook gaan over de relaties tussen mensen in de context. DTs kunnen het vertrouwen tussen mensen in een context versterken doordat ze informatie met elkaar delen, bijvoorbeeld om te laten zien dat ze voldoen aan sociale normen. Maar de DT kan dat vertrouwen ook schaden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een DT laat zien dat een producent het niet goed doet, bijvoorbeeld doordat hij veel zieke dieren heeft, erg eel CO2 uitstoot of te veel bestrijdingsmiddelen spuit.

Privacy

Privacy betekent dat persoonlijke informatie (die verwijst naar de identiteit van een persoon) wordt beschermd. Privacy betekent ook dat een individu zelf kan bepalen met wie hij of zij informatie deelt, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen zoals teeltkennis of productieniveau.

Vrijheid

Vrijheid betekent dat beslissingen niet gemanipuleerd worden, gehinderd of afgedwongen door andere mensen of door technologie. Vrijheid betekent ook dat iemand meer kans krijgt om te kiezen, bijvoorbeeld door vergroting van kennis over mogelijkheden.

Belangeloosheid

Kennis en informatie moet van een partij komen die ‘neutraal’ is; dat wil zeggen, die boeren en telers niet manipuleert of dwingt om bepaalde keuzes te maken. Een DT is als een adviseur. Wanneer adviseurs betaald worden door een bedrijf kan hun advies in het belang zijn van dit bedrijf, bijvoorbeeld wanneer een boer wordt geadviseerd om producten te komen van dit bedrijf. Belangeloosheid vergt dat een DT die een boer of teler adviseert geen belangen zou moeten dienen behalve die van de boer or teler zelf.